Phiên bản Android 12 với chế độ trò chơi mới

Android 12 mang đến sự thay đổi về diện mạo mới của hệ điều hành. Với thiết kế lớn nhất trong lịch sử của Android. Google đã tư duy lại toàn bộ trải nghiệm đối với hệ điều hành Android. Từ màu sắc đến hình dạng, ánh sáng và chuyển động đã có bộ mặt mới. Kết quả đã tạo ra một Android 12 mang tính trực quan, năng độnXem thêm …