thời điểm để 12 chòm sao thiết lập lại các giới hạn trong cuộc sống

Thời điểm để 12 chòm sao thiết lập lại giới hạn cuộc sống

Thời điểm để 12 chòm sao thiết lập lại những giới hạn của bản thân chính là khi sao Thổ nghịch hành (23/5-11/10). Nghĩa là bạn sẽ có 5 tháng để vạch ra kế hoạch và thay đổi những hạn chế của bản thân. Mỗi chòm sao, mỗi cung mệnh đều có những giới hạn của riêng mình. Phải thay đổi tích cực và khắc phục hạn chế thì con nXem thêm …