Tiêu chảy cấp là căn bênh nguy hiểm

Bảo vệ bé khỏi tiêu chảy cấp do Rotavirus bằng vắc xin Rota

Hãy bảo vệ con mình an toàn bằng cách cho uống vắc xin Rota trong vòng 6 tháng đầu đời. Bệnh tiêu chảy cấp do Rotavirus là căn bệnh rất nguy hiểm. Căn bệnh này khiến cho trẻ bị tiêu chay nghiêm trọng và khiến mất nước nhanh chóng, nếu diễn biến xấu hơn nữa có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Chính vì thế mà cha mẹ hãy Xem thêm …