Google Earth

Google Earth và thay đổi quanh nhà bạn

Google Earth được xem là phần mềm mô phỏng địa cầu được phát triển bởi hệ thống Google. Những hình ảnh được chụp từ vệ tinh cho phép người dùng xem bản đồ thế giới. Google Earth giúp bạn chia sẻ Podcast một cách dễ dàng với mọi người. Liệu rằng những thay đổi xung quanh bạn làm sao để biết được? Hãy để Google Earth làm Xem thêm …