Nốt ruồi phú quý

Vị trí nốt ruồi trên cơ thể báo hiệu phú quý

Vị trí nốt ruồi trên cơ thể báo hiệu phú quý. Nếu chúng ở vị trí như là; nách, rốn, địa các, lông mày hoặc là ở tai. Thường thì dấu hiệu này thường có trên cơ thể phụ nữ hơn là đàn ông. Nếu cơ thể của bạn có các nút ruồi này thì dừng lo lắng nhé. Về phần nốt ruồi làm mất thẩm mỹ thì bạn nên suy nghĩ kỹ trước khXem thêm …