Cơ quan công an thực hiện đưa các đối tượng bóng đá về đồn

Công an triệt phá nhóm cá độ bóng đá

Với sự bùng nổ của nền công nghiệp hóa hiện đại hóa. Cùng sự phát triển nhanh chóng về mọ mặt trong các lĩnh vực từ y tế, giáo dục cho đến phát triển nền kinh tế của đất nước- xã hội ngày nay. Với sự phát triển nhanh chóng như vậy thì bên cạnh những lợi ích của nền công nghiệp này đem lại thì nhiều vấn đề cùng hệ Xem thêm …