Kiểu đàn ông tướng mạo phú quý

Kiểu đàn ông càng già càng giàu, càng yêu thương gia đình

Kiểu đàn ông càng già càng giàu, càng yêu thương gia đình chính là người sở hữu những nét đặc trung dưới đây. Người xưa có câu “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống” . Khi đế tuổi lấy vợ gả chồng, khi xem mắt thường phụ huynh sẽ nhìn tướng tá, nét mặt người đó như thế nào để đưa ra cảm nhận yêu hay ghét. Người xưa c�Xem thêm …