phần mềm theo dõi

Nhận biết bị cài phần mềm theo dõi qua điện thoại

Ngoài việc theo dõi người dùng bằng hình thức trực tiếp. Có rất nhiều cách khác nhau để theo dõi thông qua gián tiếp. Ngày nay việc sử dụng các thiết bị thông minh chính là cơ hội dễ dàng hơn để người khác thực hiện ý đồ xấu. Các ứng dụng phần mềm theo dõi trên điện thoại thông minh Android là ví dụ. Các vấn đề nghiêm trọXem thêm …