Địa điểm du lịch Quy Nhơn- Bình Định

Những điểm du lịch đáng đi nhất Quy Nhơn

Những điểm du lịch đáng đi nhất Quy Nhơn như; Eo Gió, Hòn Khô, Kỳ Co…. Đều là những điểm du lịch yêu thích của giới trẻ hiện nay. 3 năm trở lại đây, du lịch Quy Nhơn ngày 1 phát triển. Nhờ địa hình thoải dài và nhiều hòn đảo nhỏ, nước biển trong veo. Đã thu hút đầu tư du lịch vào Quy Nhơn. Cũng nhờ đó mà nền kinh tế Quy NhXem thêm …