Những lí do khiến bạn làm việc kém năng suất

Những lí do khiến bạn làm việc kém năng suất

Làm việc như thế nào là năng suất hiệu quả, thì không phải ai cũng biết. Cuộc sống thì luôn bận rộn, vì thế chúng ta phải sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Để cân bằng giữa thời gian danh cho công việc và thời gian dành cho cuộc sống hàng ngày. Việc phân bổ quỹ thời gian như thế nào cho hợp lý để giải quyết được công vi�Xem thêm …