giá trị gia đình luôn tồn tại theo thời gian

Những giá trị gia đình luôn tồn tại theo thời gian

Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình và xã hội có mối quan hệ khăng khít với nhau. Sự phát triển mạnh mẽ của xã hội tác động rất lớn đến sự thay đổi của nhiều giá trị gia đình. Nhưng có một số giá trị luôn tồn tại theo thời gian dẫu xã hội có phát triển như thế nào đi chăng nữa. Vì vậy mỗi gia đình cần phải gXem thêm …