Công an thực hiện bắt giữ đối tượng đánh bạc

Công an bắt giữ các đối tượng vận hành game đánh bạc

Tình trạng tệ nạn xã hội đã và đang là vấn đề không phải hiếm thấy trong xã hội hiện đại. Nếu trước kia các đối tượng phạm tội chỉ thuộc các đối tượng nằm trong những người nghỉ học. Thì nay quy mô nay đã lan rộng tới các đối tượng thuộc tầng lớp trí thức, đặc biệt là thuộc dạng” có tài” nhưng mà chữ tài Xem thêm …